lvruenno

Nr. 2

Tā ir klasiska virtunes modele ar reljefiem rāmiem no MDF fasādiem.